50% تخفیف در اولین خرید به مناسبت افتتاح فروشگاه پولیشی