بهترین بازی های گروهی با بادکنک

ترکاندن بادکنکی که روی آن نام بازیکن نوشته شده

 در مهمانی به هر بچه بگویید نام خود را روی یک بادکنک بنویسد. بادکنک‌ها را در وسط اتاق بیاندازید. سی ثانیه وقت بدهید و بگذارید بچه ها با پا بادکنک‌ها را بترکانند. زمانی که وقت بازی تمام شد بچه‌هایی که بادکنکهایشان ترکیده از بازی بیرون می‌روند. بازیکنانی که بادکنک آنها هنوز نترکیده است به مدت 20 ثانیه دیگر با پا بادکنک‌ها را می‌ترکانند. در فواصل کوتاه زمانی این بازی را ادامه دهید تا زمانی که فقط یک بادکنک باقی بماند. بازیکنی که آخرین بادکنک با نام او باقی مانده است برنده بازی است.

بازی ترکاندن بادکنک های رنگی

بازی با ماکارونی و بادکنک

به هر بچه مقداری ماکارونی بلند بدهید. یک جعبه بزرگ مقوایی را در وسط اتاق قرار دهید و بعد چندین بادکنک دور جعبه قرار دهید. زمان را با کرونومتر در حدود 5 دقیقه تنظیم کنید و به بچه‌ها بگویید بادکنک‌ها را بدون استفاده از دست، پا یا دیگر اندام بدن خود داخل جعبه بیاندازند. بچه ها باید فقط با استفاده از رشته ماکارونی بلند این کار را بکنند. بعد از آنکه آنها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند در دو گروه بازی کنند و بادکنک‌ها را داخل جعبه بگذارند بازی به صورت گروهی ادامه می‌یابد.

پیدا کردن بادکنک با حروف یک لغت

در یک مهمانی، بچه‌ها را به دو گروه تقسیم کنید. دو گروه 6 تایی بادکنک(جمعاً 12 بادکنک) برای دو گروه تهیه کنید. روی هر دسته 6 تایی به ترتیب حروف لغت «پیروزی» را بنویسید. بادکنک‌ها را در اتاق مهمانی پخش کنید. بعد به بچه‌ها بگویید به دنبال بادکنک‌ها با حروفی بگردند که لغت «پیروزی» را درست کند. هر گروهی که زودتر بادکنک‌ها را جمع کرده و مرتب کنار هم بچیند و لغت پیروزی را بسازد برنده این بازی است.

گرفتن بادکنک

این بازی نوع دیگر بازی گرفتن پرچم است که بازی بامزه برای اردوگاه های کودکان، اعضا خانواده و فامیل، گشت‌ها و اردوهای تابستانه و یا هر رویدادی است که چند بچه دور هم در یک فضای باز وسیع می‌خواهند بازی کنند. ابتدا، بازیکنان را به دو گروه تقسیم کنید. یک گروه را گروه آبی و گروه دیگر را قرمز(یا هر رنگ دیگری که تم مهمانی است) بنامید. به هر بازیکن تیم قرمز یک بادکنک قرمز بدهید و به هر بازیکن تیم آبی یک بادکنک آبی. بعد یک تیم را برای شروع بازی انتخاب کنید. 3 دقیقه زمان بدهید. در این سه دقیقه افراد یک تیم به دنبال اعضا تیم دیگر می‌دوند تا آنها را بگیرند و هر بازیکنی که گرفته شود باید بادکنکش را به بازیکن تیم حریف بدهد. (بادکنک‌های ترکیده و گمشده به حساب نمی‌آیند). به تیم مقابل هم سه دقیقه وقت داده می‌شود و همین بازی تکرار می‌شود بعد از اتمام کار دو تیم، تعداد بادکنک‌های گرفته شده از تیم حریف برای هر تیم شمارش می‌شود. تیمی که بادکنک بیشتری داشته باشد برنده است.

ترکاندن بادکنک‌های رنگی

بچه‌ها را به دو تیم تقسیم کنید. به هر تیم چند بادکنک و یک صندلی بدهید (تعداد بادکنک‌های هر تیم برابر ولی رنگ آن برای هر تیم متفاوت باشد). دو صندلی را وسط و کنار هم بگذارید. با گفتن «برو»، بازیکن‌های ردیف اول هر تیم باید بدوند و بادکنک رنگی خود را روی صندلی بگذارد و روی آن بنشیند تا بترکد. بعد از ترکیدن بادکنک بازیکن بعدی سریعا بعد از بازیکن قبلی می دود و بادکنک خود را برداشته، می‌دود و روی صندلی گذاشته و روی آن می‌نشیند تا بترکد. این بازی ادامه می‌یابد تا یک تیم همه بادکنک‌هایش را به این صورت بترکاند. اولین تیمی که همه بادکنک‌هایش را بترکاند برنده است.

جارو کردن بادکنک

به هر تیم چند بادکنک و یک جارو بدهید. بچه‌ها را پشت خط شروع بایستانید. و چندین متر آنطرف‌تر یک خط پایان بکشید. بازیکن‌ها باید بنوبت جارو را برداشته و بادکنک‌های خود را از خط شروع به سمت خط پایان«جارو» کنند. تیمی که اول از همه بادکنک‌هایش را به پشت خط پایان جارو کند برنده بازی است.

بازی جارو کردن بادکنک ها

 پرتاب حلقه هولا هوپ

چند چوب را به فاصله چند متر از هم داخل زمین فرو کنید. به سر هر چوب یک بادکنک که روی آن یک عدد امتیاز نوشته شده است ببندید. بعد به بازیکن‌ها بگویید حلقه هولا هوپ را داخل چوب‌های نصب شده بطور عمودی در زمین بیاندازند. بعد به هر گروه، بر حسب امتیاز نوشته شده روی هر بادکنک نوک هر چوب امتیاز بدهید. گروه با امتیاز بیشتر برنده است.

بازی با دارت و بادکنک

یک صفحه مقوایی را بر دارید و روی آن چند سوراخ ایجاد کنید. بعد نخ های وصل شده به بادکنک‌ها را از سوراخ‌ها رد کرده و گره بزنید تا بادکنک روی صفحه مقوایی بماند و مقوا را روی محلی نصب کنید. بچه‌ها را پشت خطی به ردیف صف کنید و به هریک سه دارت بدهید تا به طرف بادکنک ها پرت کنند. روی هر بادکنک امتیازی نوشته شده است. با جمع کردن امتیاز‌های نوشته شده روی بادکنک‌های ترکانده شده با دارت جمع امتیاز هر بازیکن مشخص می‌شود.

رقص با دست بدست کردن بادکنک

بچه‌ها را جمع کنید و زمانی که موزیک روشن است همانطور که می رقصند بادکنک‌ها را دست به دست می‌کنند. زمانی که موسیقی قطع می شود، بازیکنی که بادکنک دست اوست اسم بازیکن دیگری را فریاد زده و بادکنک را به هوا پرت می‌کند. بازیکنی که اسمش گفته می‌شود قبل از آنکه بادکنک به زمین بیافتد باید آن را در هوا بقاپد و اگر نتواند بادکنک را بگیرد از بازی بیرون می‌رود. این بازی چند دور تکرار می‌شود تا زمانی که فقط یک نفر باقی بماند.

شکار آبنبات داخل بادکنک

قبل از شروع مهمانی، در هر بادکنک مقداری آبنبات بگذارید و بادکنک ها را باد کنید. می‌توانید برای حفظ سلامتی بچه‌ها از اقلام دیگر استفاده کنید. بادکنک‌ها را در چند جا داخل اتاق مهمانی پنهان کنید. بچه‌ها را به دو تیم تقسیم کنید. در یک زمان مشخص بچه‌ها را ترغیب کنید تا هر تعداد بادکنک را که می‌توانند پیدا کنند. وقتی هر بازیکن بادکنکی پیدا می‌کند باید آن را بترکاند و آبنبات‌های داخل آنرا جمع کند. وقتی زمان بازی تمام می شود هر گروهی که تعداد بیشتری آبنبات دارد برنده است.

جمع آوری بادکنک

چند بادکنک را باد کنید و روی کف اتاق بگذارید. زمان سنج را روی یک دقیقه تنظیم کنید. اولین بازیکن را به طرف بادکنک‌های روی کف زمین بفرستید تا در یک بار جمع‌آوری هر تعداد که می‌تواند بادکنک روی کف اتاق را جمع کند. بعد از گذشت یک دقیقه روی زمان‌سنج تعداد بادکنک های بازیکن را بشمارید. بعد، بادکنک‌ها را از بازیکن قبل گرفته و دوباره سر جایشان برگردانید. بازیکن بعد هم باید همین روال را ادامه دهد. بعد از اتمام بازی، بازیکنی که بیشترین تعداد بادکنک را جمع کرده باشد برنده است.

برای خرید عروسک های دخترانه و پسرانه ارزان می توانید به صفحه اصلی پولیشی مراجعه کنید تا با کمترین قیمت صاحب عروسک های جذاب پولیشی شوید.

دیدگاه شما

دیدگاه
whatsapp